Werkwijze en tarieven

In het eerste telefonische contact maken we kennis met elkaar en kunt u aangeven wat uw hulpvraag is. Als blijkt dat kindercoaching hierbij geschikt is om in te zetten, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u van mij een intake-formulier. Als in dit gesprek voor beide partijen de verwachtingen en het doel van de coaching helder zijn, volgt er een voorstel voor een coachingstraject op maat. Dit voorstel dekt alle kosten zoals het intakegesprek, het materiaalgebruik, de coachingsessies, tussentijdse evaluaties, mail en/of telefonische contactmomenten en het evaluatiegesprek. U komt dus niet voor onverwachte kosten te staan. Als u met dit voorstel akkoord gaat, worden de sessies ingepland.
Afhankelijk van wat er nodig is, kan een traject 1,5 tot 4 maanden duren.
Er kunnen ook losse sessies afgenomen worden, afhankelijk van wat er speelt. Dit gaat altijd in goed overleg met elkaar en uiteindelijk neemt u de beslissing wat er nodig is.

De coachingsessies met het kind duren ongeveer een uur tot max. 75 minuten. Er is tussentijds contact met de ouders om de voortgang te bespreken. Een coachingstraject wordt altijd afgesloten met een evaluatiegesprek. In de eerste sessie zal de aandacht vooral uitgaan naar het opbouwen van een vertrouwensband, want pas als een kind zich veilig voelt, zal het zich kunnen uiten en zichzelf kunnen zijn. Houd u er rekening mee dat meerdere factoren, zoals de bereidwilligheid van het kind, de betrokkenheid van de ouders en de zwaarte van de problematiek, een rol spelen bij het behalen van gewenste resultaten.

Tarieven (incl. 21% BTW):

  • Eerste (telefonische) kennismaking:                   gratis
  • Intakegesprek (ca 1,5 uur) en voorstel op maat: €65.-
  • Telefonisch (opvoed)advies tot 30 minuten:       €25.-
  • SMART-analyse, incl. rapportage en advies:       €120.-

De SMART analyse kan op zichzelf afgenomen worden om inzicht te krijgen in leerproblemen. Er wordt in kaart gebracht wat de (voorkeurs)leerstijl is, welke mogelijkheden en intelligenties het kind al gebruikt bij het leren en welke het laat liggen. Al met al zal uit deze analyse blijken wat de leerbehoefte is van het kind. Indien u uw kind aanmeld voor begeleiding op maat, maak ik voor u een apart voorstel en krijgt u daarbij 50% korting op de SMART-analyse! Afhankelijk van wat er uit de analyse naar voren komt, zullen er een aantal individuele sessies met uw kind ingepland worden. Rekent u op gemiddeld 5-8 sessies. De kosten hiervan zullen duidelijk in het voorstel uitgewerkt worden.

Op een coachingstraject zijn de Algemene Voorwaarden van dapper kindercoaching van toepassing