Werkwijze en tarieven

In het eerste telefonische contact maken we kennis met elkaar en kunt u aangeven wat uw hulpvraag is. Als blijkt dat kindercoaching geschikt is om in te zetten, volgt er een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis. Daarbij ontvangt u vooraf van mij een intake-formulier

Tijdens de intake wordt de ondersteuningsbehoefte besproken en wordt u door mij geïnformeerd over de diverse mogelijkheden. Uiteindelijk neemt u de beslissing van wat u wenst af te nemen. Dit kan altijd bijgestuurd worden als blijkt dat het nodig is.

Na de intake ontvangt u van mij een coachings- of begeleidingsvoorstel op maat. Indien u hiermee akkoord gaat, kan de eerste sessie ingepland worden.
Een coachings- of begeleidingssessie duurt een uur. Tussentijds is er contact om de voortgang te bespreken en wordt er afgesloten met een eindevaluatie

Coaching is kortdurend van aard en is erop gericht om hetgeen er toegepast wordt tijdens de sessies ook daarna in te blijven zetten. Dit vergroot de effectiviteit van de coaching/ begeleiding. Het is daarom van belang dat in ieder geval één van de ouders bij de sessies aanwezig is

Tarieven (incl. 21% btw):

  • Eerste (telefonische) kennismaking:                        gratis
  • Intakegesprek (ca 1,5 uur) en voorstel op maat    €65
  • Coachings- begeleidingssessie                                   €65 p/uur
    – ouderbegeleiding                                                         €65 p/uur
    – opvoedondersteuning                                                €65 p/uur
  • Telefonisch (opvoed) advies tot 30 minuten:         €20
  • SMART-analyse, incl. rapportage en advies:           €120

De SMART analyse kan op zichzelf afgenomen worden om inzicht te krijgen in leerproblemen. Er wordt in kaart gebracht wat de (voorkeurs)leerstijl is, welke mogelijkheden en intelligenties het kind al gebruikt bij het leren en welke het laat liggen. Al met al zal uit deze analyse blijken wat de leerbehoefte is van het kind. Indien u uw kind aanmeld voor begeleiding op maat, maak ik voor u een apart voorstel en krijgt u daarbij 50% korting op de SMART-analyse! Afhankelijk van wat er uit de analyse naar voren komt, zullen er een aantal individuele sessies met uw kind ingepland worden. Rekent u op gemiddeld 5-8 sessies. De kosten hiervan zullen duidelijk in het voorstel uitgewerkt worden

Op een coachingstraject zijn de Algemene Voorwaarden van dapper kindercoaching van toepassing

Ik verzoek u een afspraak tot (uiterlijk) 24 uur van te voren af te zeggen of te annuleren, zodat deze niet in rekening wordt gebracht