Privacyverklaring

In de privacyverklaring kunt u lezen hoe er wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. De bescherming van persoonsgegevens is per 25 mei 2018 in een nieuwe wet vastgelegd, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring