Over mij

droppedImage

Mijn naam is Sharita Chedi, woonachtig in het mooie Assendelft en werkzaam als kindercoach in de Zaanstreek. Na enige tijd werkzaam te zijn geweest in de financieel-administratieve sector, besloot ik te gaan doen waar mijn hart al langere tijd naar uit ging; het werken voor en met kinderen. Dit voornamelijk gedreven door het feit dat ik als moeder van een hooggevoelig kind aanliep tegen te weinig kennis, begrip en (h)erkenning omtrent deze eigenschap, wat mij uiteindelijk heeft doen besluiten het roer om te gooien.

Om aan mijn hartewens te voldoen, volgde ik de opleiding tot kindercoach bij Tori waar ik diep naar binnen heb mogen keren en mocht onderzoeken waar mijn innerlijke motivatie vandaan kwam om voor dit mooie beroep te kiezen en hoe ik dat zou willen vormgeven. Tijdens deze periode kwam ik ook tot de ontdekking dat een kind ‘willen helpen’ betekent “het kind te willen zien, te begrijpen en te erkennen in het kind-zijn” en dat al wat nodig is al in het kind besloten ligt…

Ik geloof dat ouders vandaag de dag bewust (er) met de opvoeding van hun kinderen bezig zijn en daar meer aandacht voor hebben. Dit bewustzijn brengt met zich mee dat je ‘anders durft te kijken’ en niet vast blijft houden aan oude patronen en overtuigingen. Kinderen vragen dit vandaag de dag ook van ons en zij lijken met minder geen genoegen te nemen…

Schooltijd
Een fijne schooltijd is belangrijk in de vroege ontwikkeling van kinderen. Ieder kind verdient dit naar mijn mening, maar dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. Zeker niet bij hooggevoelige kinderen vanwege hun grote ontvankelijkheid voor prikkels. Als uw kind niet (meer) met plezier naar school gaat, is daar vaak een goede reden voor.
Als ‘het leren’ niet vanzelf gaat, zijn er mogelijkheden om dat probleem het hoofd te bieden. Echter is het van belang te onderzoeken wat daaraan ten grondslag ligt

Als kindercoach / Edu-Smart coach help ik u graag!

Vlinder website introductie 2 “Soms maken de kleinste dingen het verschil”