Meer informatie

Waarom een kindercoach?

Het beroep van kindercoach vindt zijn oorsprong in de kinderpsychologie. Het coachen zelf is begonnen in het bedrijfsleven en van daaruit uitgewaaierd. Waarschijnlijk is coaching voortgekomen vanuit de maatschappelijke behoefte om een laagdrempelige vorm van hulpverlening te kunnen krijgen die meer gericht is op het individu.


Eén van de definities van het woord coach:
“Een koets die gewaardeerde personen brengt van waar zij zijn, naar waar zij willen zijn”.
De coach is in deze dus een voertuig, een middel om van A naar B te komen

Een kindercoach biedt kinderen en ouders/verzorgers met een hulpvraag
oplossingsgerichte ondersteuning om te komen waar ze willen zijn


Bij het opgroeien ontstaan er soms hobbels en bobbels die soms lastig te nemen zijn. Het is niet altijd even makkelijk om te bepalen wat er aan de hand is en hoe je je kind het beste kunt helpen. In deze tijd groeien onze kinderen op in een vrij hectische maatschappij, ze worden blootgesteld aan vele prikkels en er worden soms hoge eisen gesteld. En dat terwijl de kindertijd een waardevolle en zeer belangrijke fase is in het leven van een kind, daar waar de basis wordt gelegd voor zijn/haar verdere leven. En eigenlijk willen wij als ouders onze kinderen graag die stevige, gezonde basis voor later meegeven, toch?

De kracht van kindercoaching

Als kindercoach richt ik me op de oplossing van een probleem, maar draag geen oplossingen aan. Dat gaat het kind en de ouders namelijk niet helpen. Ik zet bij het coachen als het ware een ‘kindercoach-bril’ op:
wat is de situatie, wat vraagt dit kind, wat helpt in deze situatie en hoe pakken we dit aan? Ik kijk, ik luister, geef richting en stuur bij waar nodig zodat het kind binnen zijn eigen mogelijkheden leert een oplossing te zoeken voor het ervaren probleem. Het doel van de coaching is uw kind te leren vertrouwen op zijn of haar eigen kracht, talenten en mogelijkheden. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen toe en dit maakt het kind sterk. Het ontdekt en leert omgaan met zijn eigen kwaliteiten en vaardigheden. De ouders worden van begin af aan betrokken bij het coachingsproces. Zij krijgen hierdoor meer inzicht in de situatie of ontwikkelingsfase waar hun kind zich in bevindt en dat kan heel verhelderend werken.

“Laat kinderen hun eigen schatkist vullen met waardevolle schatten
waar ze de rest van hun leven uit kunnen putten…”