Kindercoach

droppedImageMijn naam is Sharita Chedi. Al enige tijd woon ik in het mooie Assendelft en ben ik hier en in de omgeving werkzaam als kindercoach. Na heel wat jaartjes werkzaam te zijn geweest in de financieel-administratieve wereld, besloot ik om te gaan doen waar mijn hart al langere tijd naar uit ging; het werken voor en met kinderen. Het vrijwilligerswerk dat ik al jaren met veel plezier doe, heeft daaraan bijgedragen. Maar ook het feit dat ik als moeder van een hooggevoelige dochter aanliep tegen weinig kennis, begrip en (h)erkenning, heeft mij doen besluiten het roer om te gooien en mijn (moeder)hart te gaan volgen.

Al ruim 6 jaar ben ik met veel plezier actief op de basisschool van mijn dochter. Als hulpouder, klassenouder, lees- en luizenmoeder, in de MR en als excursie begeleider, niets is te veel. Daarnaast ben ik ook actief om de ouderbetrokkenheid op school te vergroten. Dit omdat uit onderzoek is gebleken dat de leerprestaties en motivatie van kinderen positief worden beïnvloed als ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun kind. Dit ‘extra stukje aandacht’ zorgt niet alleen voor betere schoolresultaten, maar voorziet tegelijkertijd ook in een stukje behoefte van kinderen. Ook ben ik als voorleescoördinator actief in het “Voorleesproject” van stichting Humanitas. Met dit project wordt het belang van voorlezen onder de aandacht gebracht bij gezinnen waarvan de kinderen kampen met een taalachterstand. Als coördinator zorg ik ervoor dat zo’n gezin een voorleesvrijwilliger over de vloer krijgt. Ik vind het mooi om hier een bijdrage aan te kunnen leveren, de kinderen hebben er veel baat bij.

Om aan mijn hartewens te voldoen, besloot ik een opleiding te volgen bij Tori, de meest complete kindercoachopleiding van Nederland. Om vervolgens mijn eigen kindercoachpraktijk te starten. Vanuit mijn overtuiging dat ouders vandaag de dag steeds bewuster met de opvoeding van hun kinderen bezig zijn en het beste met hen voor hebben, hoort daar naar mijn idee een fijne schooltijd bij. Daar halen de kinderen later veel leuke herinneringen aan op en bovendien wordt er in die tijd een belangrijke basis gelegd voor de toekomst! Als uw kind om wat voor reden dan ook niet (meer) met plezier naar school gaat, is dat heel jammer, ieder kind verdient in mijn ogen een fijne schooltijd. Ook als het leren niet vanzelf gaat, zijn er mogelijkheden om dat probleem het hoofd te bieden.

Als kindercoach / Edu-Smart coach ben ik u graag van dienst