Eigenwijsheid: de weg naar een succesvol leven?

Uit onderzoek, welke is uitgevoerd in Luxemburg onder 700 mensen, blijkt dat niet zozeer de intelligentie of achtergrond het succes bepaalt als volwassene, maar het gedrag als kind!
“Een mogelijke verklaring die de onderzoekers geven is dat eigenwijze kinderen zich meer bezighouden met hun eigen doelen en hun eigen belang voorop stellen”

Dus zeg ik: “ouders, wees terughoudend met het terugfluiten van uw kind bij recalcitrant gedrag, het zou weleens nadelig kunnen uitpakken voor hun toekomst”…

Eigenwijs= succesvol?