Belevingswereld van een kind

Kinderen hebben hun eigen belevings- en leefwereld. Zij hebben een eigen manier waarop zij de tegen de wereld aankijken, ervaren en beleven. Dit is afhankelijk van hun ontwikkelingsleeftijd, een kleuter ervaart de wereld op een andere manier dan een achtjarige en aldus wordt het gedrag en handelen daarop afgestemd.

Kinderen voelen zich vaak niet begrepen of gehoord, er is geen aansluiting op hun leeftijd en/of belevingswereld of er wordt te veel van ze verwacht. Zij zijn echter heel goed in het binnenstappen van onze belevingswereld en daarin mee te gaan, wat de nodige gevolgen heeft voor hun gedrag en ontwikkeling. Ze passen zich aan.

Als kindercoach ga ik uit van deze eigen manier van beleven en sluit ik hierop aan. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen?
Door oprechte aandacht te hebben en aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind, leer ik hem/haar beter kennen en kunnen we van daaruit verdere stappen ondernemen.
Door deze aansluiting te maken en geen verwachtingen van mijn kant te scheppen, voelt het kind zich begrepen en gehoord en het mag zichzelf zijn.
Elk kind is uniek en vraagt erom dit ook te zien. Zodra het zich veilig en vertrouwd voelt, kan het zich ontvouwen als een bloem en er zijn in al zijn/haar pracht en schoonheid. Je past dus aan aan het kind in plaats van andersom.