Belevingswereld van een kind

Kinderen hebben hun eigen belevings- en leefwereld. Een eigen manier van hoe zij tegen de wereld aankijken, deze ervaren en beleven. Dit is afhankelijk van hun ontwikkelingsleeftijd; een kleuter ervaart de wereld op een andere manier dan een achtjarige en het gedrag en handelen wordt daar aldus op afgestemd.

Door de ‘eigen beleving van de wereld om hun heen’, voelen kinderen zich vaak niet begrepen of gehoord: er is geen aansluiting op hun leeftijd en/of belevingswereld of er wordt gewoon te veel van ze verwacht. Zij zijn echter heel goed in het binnenstappen van onze belevingswereld en daarin mee te gaan, wat de nodige gevolgen heeft voor hun gedrag en ontwikkeling. Ze passen zich aan.

Aansluiten

Als kindercoach ga ik uit van deze unieke belevingswereld en sluit ik daarop aan. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen?
Door hier aandacht voor te hebben, leer ik het kind beter kennen en kunnen we van daaruit verdere stappen nemen. Door deze aansluiting te maken en geen verwachtingen van mijn kant te scheppen, voelt het kind zich begrepen en gehoord, het kan zichzelf zijn. Je past je dus aan het kind aan, in plaats van andersom.

Elk kind is uniek en vraagt erom dit te zien. Zodra het zich veilig en vertrouwd voelt, kan het zich ontvouwen als een prachtige bloem in al haar pracht en schoonheid…