Dag voor de rechten van het kind

Vandaag is het de internationale Dag voor de rechten van het Kind. Op 20 november 1989 hebben de Verenigde Naties het Verdrag aangenomen. Nederland heeft dit Verdrag in 1995 ondertekend en ging hiermee dus de verplichting aan deze rechten van kinderen na te komen.
Quote Unicef: “Het Kinderrechtenverdrag is een opdracht aan iedereen in de samenleving. Niet alleen aan overheden, maar ook aan ouders, onderwijzers, jeugdhulpverleners, rechters, politie, advocaten, en aan kinderen en jongeren zelf. Een ieder heeft de plicht om voor kinderen te zorgen. Ook u en ik. De jeugd is immers onze toekomst én ons heden”.
Mooie samenvatting van de essentie van dit Verdrag naar mijn idee….

Meer info: Unicef kinderrechtenverdrag