Welkom

Hartelijk welkom bij dapper kindercoaching, de kindercoachpraktijk in de zaanstreek, gelegen in Assendelft.

Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende manier van hulpverlening die oplossingsgericht werkt.
Ik begeleid kinderen in de leeftijd van 6-14 jaar waarbij er behoefte is aan (extra) ondersteuning in het ontwikkelingsproces. Het begeleiden is erop gericht dat het kind zélf weer de draad kan oppakken met hulp en ondersteuning van de ouders en mij als kindercoach. Het ontdekken en werken met de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van het kind vormen bij het coachen de leidraad. Ik ben gespecialiseerd in kinderen die hooggevoelig zijn (ook wel hoogsensitiviteit, HSP genoemd) en als gecertificeerd Edu-Smart coach help ik kinderen op weg die kampen met leerproblemen of onderpresteren.

Waar kunnen kinderen op vastlopen/mee worstelen?
Waar kunnen kinderen op vastlopen/
mee worstelen?

– weinig zelfvertrouwen
– laag zelfbeeld
– gevoel hebben zichzelf niet te mogen zijn
– boosheid, verdriet of onbegrip
– (faal) angst
– niet kunnen voldoen aan verwachtingen
– concentratieproblemen/dromerig zijn
– opkomen voor zichzelf/grenzen aangeven
– moeite hebben met sociale contacten
– uitgesloten worden
– zich ‘anders voelen’
– overprikkeld zijn
– vol hoofdje
– niet goed mee kunnen op school/ niet meer naar school willen
– hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit

wat het kind aangeeft…

Kinderen zijn van nature vrij weerbaar en kunnen zich goed aanpassen, maar zij kunnen zichzelf daardoor ook behoorlijk in de weg gaan zitten. Als ouder wil je je kind helpen als het ergens mee zit, je wilt een oplossing voor het probleem zodat je kind weer vrij en onbezorgd kind kan zijn. Als kindercoach geef ik het kind net dat extra steuntje in de rug. Binnen de eigen grenzen en mogelijkheden leert hij/zij het probleem het hoofd te bieden en werken we toe naar de gewenste situatie. Kinderen zijn vaak wijzer en tot meer in staat dan wij denken!

Neem contact op voor meer informatie of als je wilt weten wat ik voor je kan betekenen.